Quines dades tenen de nosaltres

Força posa a disposició de tothom un senzill formulari que acomplint els requisits establerts en la normativa vigent (LO 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”) serà dirigit a l’òrgan administratiu, responsable dels fitxers policials, i del qual es cregui que disposa les nostres dades.

En concret, per ser adreçat al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i/o al Ministerio del Interior de l’Estat espanyol així com a qualsevol administració local.

L’objectiu és aconseguir la cancel·lació dels nostres antecedents policials. És a dir, que sigui quin sigui el cos de seguretat de l’Estat, si les nostres dades no estan sent tractades per cap procediment penal obert, qualsevol referència que tinguin de nosaltres quedi esborrada. Aquest fet s’hauria de produir d’ofici passat un cert temps d’ençà de tota actuació policial que hagi generat la identificació o recopilació de dades nostres. Però a la pràctica aquestes dades no són esborrades sinó que passen a engrossir àmplies bases de tractament estadístic que els permet dur a terme un exhaustiu control polític i social.

Amb Força us animem a fer respectar els nostres drets. A recuperar el terreny perdut en els darrers anys en els que per passivitat o debilitat nostra, amb l’excusa de l’increment necessari de la seguretat pública, hem cedit drets que els nostres avantpassats havien assolit amb gran esforç.

Demana’ns el formulari a l’adreça antecedents@somforca.cat i nosaltres t’ajudarem a fer el seguiment de la gestió.

Malgrat l’esperit de la norma, que persegueix la no utilització de les dades de caràcter personal per a finalitats diferents de les que han estat declarades en el moment de la seva recol·lecció, i això sempre amb l’autorització i/o consentiment implícit de la persona a qui pertanyen, als darrers anys han proliferat els casos d’ús no adequat d’aquestes dades. Especialment greu quan ha estat per a finalitats comercials o, com en el cas que ens preocupa, per a finalitats de control social per part de cossos policials.

La seva Constitució va fixar la prohibició de recol·lectar dades relatives a la filiació política de les persones, així com la seva tendència sexual o credo religiós. Era impensable que es pogués aspirar al reconeixement democràtic per part de la resta d’Europa sense postergar aquestes pràctiques inherents al franquisme. Però feta la llei feta la trampa. I amb l’excusa de suposades investigacions criminals la policia, catalana o espanyola, no han deixat de treballar amb aquestes bases de dades, alimentant-les sense pudor.

Militants o simpatitzants, que mai han estat detinguts ni identificats, són reconeguts i apel·lats pel nom enmig del carrer. Números de telèfons mòbils que mai han estat donats als agents. Adreces de locals, assistència a actes i manifestacions, tendència anarquista, independentista, okupa… Nombroses dades personals sobre filiació política que són, repetim, expressament prohibides de ser tractades des de la seva pròpia legislació. Fins i tot en seu judicial, enmig de judicis o fases d’instrucció, han sortit a la llum l’existència i ús d’aquests fitxers que per més inri són fora de tot control per part de les respectives agències de protecció de dades.

Fem que caigui la careta de falsos demòcrates. Fem respectar els nostres drets. Fem-ho amb Força!