Mapa de la repressió


Mostra un mapa més gran

mapa de les campanyes


Mostra un mapa més gran

Quines dades tenen de nosaltres
Força posa a disposició de tothom un senzill formulari que acomplint els requisits establerts en la normativa vigent (LO 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”) serà dirigit a l’òrgan administratiu, responsable dels fitxers policials, i del qual es cregui que disposa les nostres dades.

En concret, per ser adreçat al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i/o al Ministerio del Interior de l’Estat espanyol així com a qualsevol administració local.

L’objectiu és aconseguir la cancel·lació dels nostres antecedents policials. És a dir, que sigui quin sigui el cos de seguretat de l’Estat, si les nostres dades no estan sent tractades per cap procediment penal obert, qualsevol referència que tinguin de nosaltres quedi esborrada. Aquest fet s’hauria de produir d’ofici passat un cert temps d’ençà de tota actuació policial que hagi generat la identificació o recopilació de dades nostres. Però a la pràctica aquestes dades no són esborrades sinó que passen a engrossir àmplies bases de tractament estadístic que els permet dur a terme un exhaustiu control polític i social.

Amb Força us animem a fer respectar els nostres drets. A recuperar el terreny perdut en els darrers anys en els que per passivitat o debilitat nostra, amb l’excusa de l’increment necessari de la seguretat pública, hem cedit drets que els nostres avantpassats havien assolit amb gran esforç.