Recull de dades estadístiques extretes dels informes d'Alerta Solidària dels anys 2011, 2012 i de l'any en curs. Contemplen 134 situacions. Exclouen judicis, citacions, sancions administratives, càrregues policials, persones ferides, mobilitzacions retingudes, amenaces, seguiments, escorcolls a militants i locals, webs  i e-mails intervingudes i moltes altres vies repressives. Només les dades de detencions de la militància de l'Esquerra Independentista són completes (dades entre parèntesis).  La resta són molt inferiors a la realitat, ja que afecten la  gran diversitat de moviments socials i polítics del nostre  país així com a l’enorme quantitat de mobilitzacions  veïnals i laborals dels darrers anys.
Recull de dades estadístiques extretes dels informes d’Alerta Solidària dels anys 2011, 2012 i de l’any en curs. Contemplen 134 situacions. Exclouen judicis, citacions, sancions administratives, càrregues policials, persones ferides, mobilitzacions retingudes, amenaces, seguiments, escorcolls a militants i locals, webs i e-mails intervingudes i moltes altres vies repressives. Només les dades de detencions de la militància de l’Esquerra Independentista són completes (dades entre parèntesis). La resta són molt inferiors a la realitat, ja que afecten la gran diversitat de moviments socials i polítics del nostre país així com a l’enorme quantitat de mobilitzacions veïnals i laborals dels darrers anys.